Beynəlxalq müqavilələr

 Azərbaycan Müəllifləri İctimai Birliyi  dünyanın 93 ölkəsinin müəllif hüquq sahəsində çalışan təşkilatları ilə  hüquqların kollektiv əsasda idarə olunması, maraqların qarşılıqlı təmsilçiliyi və qarşılıqlı yardım göstərilməsi sahəsində 163 müqavilələr imzalamışdır. O cümlədən dünyanin ən böyük və nüfuzlu təşkilatları ilə - ASCAP, BMİ, VAGA (ABŞ),  GEMA, VG Bild Kunst (Almaniya), Mesam, Yaybir, TBUM (Türkiyə), SGAE (İspaniya), JASPAR, JASRAC (Yaponiya), STEF, ALCS (İngiltərə),  SACD, SACEM (Fransa),  ABRAMUS (Braziliya),  SAMRO (Cənubi Afrika),  SADAIC (Argentina), RAO, VOİS (Rusiya) və digərləri ilə.