11.03.2016-cı ildə Bakı şəh., Ü.Hacıbəyov,21-42 ünvanda “Azərbaycan Müəllifləri” İB-nın ümumi yığıncağı çağırılır.

Gündəlik məsələ:

1. İllik hesabat.

2. Üzvlük haqqı.